• 25
  Ian

  Regulament concurs ”Condimentul vedetă”

  http://povesticucondimente.ro/regulament-concurs-condiment-vedeta/
  by
  posted in Blog

  SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

  Organizator: SOLINA ROMANIA SRL, județul Alba, CUI: RO5066472, cu adresa de corespondenţă în Alba Iulia, Str. Calea Ciugudului, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/1144/1993, denumită în continuare „Organizator”.

  Regulamentul oficial va fi facut public online, conform legislației aplicabile din România prin afișarea acestuia pe pagina oficială de Facebook Povești cu condimente https://www.facebook.com/Povesticuc… , sub formă de “notă”, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în cadrul paginii https://www.facebook.com/Povesticucondimente

  Pe perioada Campaniei Promoționale numite în continuare “Condimentul vedetă”, Organizatorul va desfășura urmatoarele activități:

  • va cere participantilor sa dea LIKE paginii de Facebook @povesticucondimente
  • va cere participantilor sa dea SHARE postării de concurs de pe pagina de Facebook @povesticucondimente
  • va cere participantilor sa comenteze cu condimentul cel mai frecvent utilizat în bucătărie, care sa conțină un condiment de pe site-ul www.povesticucondimente.ro
  • va realiza o extragere prin intermediul programului https://www.random.org/ cu toți participanții care întrunesc condițiile de mai sus;
  • va cere câștigătorilor să trimită datele personale (nume, prenume, nr. de telefon, adresa e-mail) pentru a putea intra în posesia premiului;
  • va cere câștigătorilor să trimită imagini personale cu ei și premiile primite, pentru a fi publicate pe pagina de facebook Povești cu condimente.
  • va acorda un set de condimente drept premiu

  Desfășurarea campaniei “Condimentul vedetă” conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toți participanți. Participarea la Campania “Condimentul vedetă”, derulată pe pagina de facebook Povesti cu condimente implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții.

  Campania “Condimentul vedetă” va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului.

  SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE al campaniei “Condimentul vedetă”

  Campania “Condimentul vedetă” este organizată și se va desfășura pe teritoriul României, online, pe pagina de Facebook Povesti cu condimente: https://www.facebook.com/Povesticucondimente

  SECȚIUNEA 3. DURATA campaniei “Condimentul vedetă”

  Campania “Condimentul vedetă” se va derula în perioada 29.01-07.02.2018.

  SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

  La Campania “Condimentul vedetă”, organizată de Povești cu condimente pot participa cetățenii români, persoane fizice, majori, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de utilizator activ și real pe platforma Facebook, au o adresa de e-mail și care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întru totul de acord, doresc să participe respectând pașii de la “Secțiunea 5. Mecanismul “Condimentul vedetă”” din prezentul Regulament.

  La campania “Condimentul vedetă” nu au dreptul să participe angajații SC SOLINA ROMANIA SRL și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). Participarea la Campania “Condimentul vedetă” organizată de Povești cu condimente implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat de la postarea facebook a campaniei.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea ultizatorilor ce nu respectă cerințele prezentului regulament. Organizatorul consideră înscrierea la campania “Condimentul vedetă” ca o acceptare implicită a acestui Regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

  SECȚIUNEA 5. MECANISM “Condimentul vedetă”

  Orice persoană care îndeplinește cerințele prevăzute la Secțiunea 4 de mai sus poate participa la Campania “Condimentul vedetă” organizată de Povești cu condimente. Pentru a participa la această campanie, utilizatorii trebuie să urmeze instrucțiunile de mai jos:

  • să răspundă corect prin comentariu la concursul Facebook cu condimentul cel mai frecvent utilizat în bucătărie, cu trimitere la un produs de pe site-ul povesticucondimente.ro
  • să distribuie concursul pe pagina personală de Facebook
  • să aprecieze pagina @povesticucondimente

  5.1. DESEMNARE CÂȘTIGĂTORI

  În urma înscrierilor în campania “Condimentul vedetă” câștigătorii vor fi desemnați prin generarea unui câștigător cu www.random.org utilizând toți participanții care îndeplinesc condițiile necesare participării.

  După desemnarea câștigătorului și anunțarea pe pagină, caștigătorul trebuie să trimită un mesaj la adresa de email marketing@supremia.ro , în termen de 48 de ore de la anunțarea acestuia pe wall-ul paginii, pentru a accepta premiul și pentru a începe procesul de validare și acordare al premiului.

  În cazul în care câștigătorul anunțat nu trimite mesajul în timpul menționat, acesta nu va fi considerat valid și decade din drepturile de câștigator. Premiul oferit va rămâne în posesia magazinului promovat prin “Condimentul vedetă” sau va fi oferit printr-o a 2-a tragere la sorți.

  5.2. PREMII

  Premiul constă într-un set de 6 recipiente umplute cu 6 tipuri de condimente la alegerea participantului, in limita stocului disponibil.

  Premiul va fi livrat câștigătorului de către Organizator prin curier.

  Premiile nu pot fi schimbate sau returnate.

  SECȚIUNEA 6. TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE campaniei “Condimentul vedetă”

  Participarea la campanie este posibilă numai online, cu ajutorul Internetului. Orice hotărâre luată de SC SOLINA ROMANIA SRL în legătură cu Campania organizată pe pagina facebook.com/povesticucondimente este finală și nu se supune niciunui recurs, nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la campanie, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de elimina din concurs participanții care sunt suspectați de fraudare a mecanismului de participare. Organizatorul va avea dreptul de a folosi imaginea, numele câștigătorilor, în cadrul comunicărilor aferente campaniei, precum și în alte materiale de comunicare.

  SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDERE

  7.1. Prin participarea la Campania “Condimentul vedetă”, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

  7.2. Prin participarea la Campania “Condimentul vedetă”. toți câștigătorii sunt de acord să furnizeze Organizatorului datele prevăzute la Secțiunea 1 și sa accepte fotografierea sa impreuna cu premiul, utilizarea numelui acestuia, atunci cand intra in posesia lui, pentru a fi publicat pe pagina https://www.facebook.com/povesticucondimente

  7.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența solicitărilor ce apar ulterior desemnării câștigătorilor.

  SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

  Tuturor participanților la Campania “Condimentul vedetă” le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.

  Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea participanților, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, precum și comunicări viitoare despre campania la care au participat. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.

  Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, referitor la transmiterea de informații prin e-mail și alte mijloace electronice.În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut: 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. 2. (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii. 3. Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

  La data încetării campaniei, baza de date constituită va fi distrusă pentru acele persoane care și-au exprimat acordul expres și neechivoc de a nu primi comuncări ulterioare de marketing referitoare la mărcile, produsele și campaniile promoționale ale Organizatorului urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001

  SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

  Organizatorul campaniei “Condimentul vedetă”, nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câștigător.

  SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA campaniei “Condimentul vedetă”

  Campania va înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului de a continua, din motive independente de voința sa.

  SECȚIUNEA 11. LITIGII

  În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.

  Prin participarea la campania “Condimentul vedetă”, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

   

  Etichete:, , , , ,

Comments