• 18
  Mai

  REGULAMENT OFICIAL al campaniei „VOUCHER CADOU în Condimente”

  http://povesticucondimente.ro/regulament-oficial-al-campaniei-voucher-cadou-in-condimente/
  by
  posted in Blog

  SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

  Organizator: SC SUPREMIA GRUP SRL, județul Alba,  CUI: RO5066472, cu adresa de corespondenţă în  Alba Iulia, Str. Calea Ciugudului, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/1144/1993, denumită în continuare „Organizator”.

  Regulamentul oficial va fi facut public online, conform legislației aplicabile din România prin afișarea acestuia pe pagina oficială de Facebook Povești cu condimente  https://www.facebook.com/Povesticucondimente/ , sub formă de “notă”, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în cadrul paginii https://www.facebook.com/Povesticucondimente/

  Pe perioada Campaniei Promoționale numite în continuare VOUCHER cadou în Condimente, Organizatorul va desfășura urmatoarele activități:

  • va cere participantilor sa achiziționeze produse din cadrul shop-ului online http://povesticucondimente.ro/
  • va realiza o extragere prin intermediul programului https://www.random.org/ cu toți cumparatorii din perioada 1 ianuarie-15 iunie 2017;
  • va cere castigatorilor sa trimita datele personale (nume, prenume, numar de telefon, adresa e-mail) pentru a putea intra in posesia premiului;
  • va cere castigatorilor sa trimita imagini personale cu ei si premiile primite, pentru a fi publicate pe pagina de facebook Povești cu condimente.
  • va acorda un voucher în valoare de 100 RON, care va fi valabil doar în cadrul magazinului online povesticucondimente.ro

  Desfășurarea campaniei VOUCHER cadou în Condimente conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toți participanți. Participarea la Campania VOUCHER cadou în Condimente, derulată pe pagina de facebook Povesti cu condimente implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții.

  Campania VOUCHER cadou în Condimente va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului.

  SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE al campaniei VOUCHER cadou în Condimente

  CampaniaVOUCHER cadou în Condimente este organizată și se va desfășura pe teritoriul României, online, pe pagina de Facebook Povesti cu condimente: https://www.facebook.com/Povesticucondimente/ si pe magazinul online www.povesticucondimente.ro

  SECȚIUNEA 3. DURATA campaniei VOUCHER cadou în Condimente

  Campania VOUCHER cadou în Condimente se va derula în perioada 17.05-17.06.2017.

  SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

  La Campania VOUCHER cadou în Condimente, organizată de Povești cu condimente pot participa cetățenii români, persoane fizice, majori, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de utilizator activ și real pe platforma Facebook, au o adresa de e-mail, comandă online din magazinul www.povesticucondimente.ro  și care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întru totul de acord, doresc să participe respectând pașii de la “Secțiunea 5. Mecanismul VOUCHER cadou în Condimente” din prezentul Regulament.

  La campania VOUCHER CADOUR în condimente nu au dreptul să participe angajații SC SUPREMIA GRUP SRL și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). Participarea la Campania VOUCHER cadou în Condimente organizată de Povești cu condimente implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat de la postarea facebook a campaniei https://www.facebook.com/Povesticucondimente/photos/a.201089296715853.1073741830.189453224546127/762783723879738/?type=3&theater. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea ultizatorilor ce nu respectă cerințele prezentului regulament. Organizatorul consideră înscrierea la campania VOUCHER cadou în Condimente ca o acceptare implicită a acestui Regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

  SECȚIUNEA 5. MECANISM VOUCHER cadou în Condimente

  Orice persoană care îndeplinește cerințele prevăzute la Secțiunea 4 de mai sus poate participa la Campania VOUCHER cadou în Condimente organizată de Povești cu condimente. Un participant este identificat în funcție de comanda din cadrul magazinului online www.povesticucondimente.ro. Pentru a participa la această campanie, utilizatorii trebuie să urmeze instrucțiunile de mai jos:

  5.1. DESEMNARE CÂȘTIGĂTORI

  În urma înscrierilor în campania VOUCHER cadou în Condimente câștigătorii vor fi desemnați prin generarea unui câștigător cu www.random.org utilizând toți cumpărătorii online, din perioada 1 ianuarie-15 iunie 2017.

  După desemnarea câștigătorului și anunțarea pe pagină, caștigătorul trebuie să trimită un mesaj la adresa de email marketing@supremia.ro , în termen de 48 de ore de la anunțarea acestuia pe wall-ul paginii, pentru a accepta premiul și pentru a începe procesul de validare și acordare al premiului.

  În cazul în care câștigătorul anunțat nu trimite mesajul în timpul menționat, acesta nu va fi considerat valid și decade din drepturile de câștigator. Premiul oferit va rămâne în posesia magazinului promovat prin VOUCHER cadou în Condimente sau va fi oferit printr-o a 2-a tragere la sorți.

  5.2. PREMII

  Premiul constă întrun voucher cadou în valoare de 100 de RON, valabil doar în cadrul magazinului online www.povesticucondimente.ro.

  Premiul va fi livrat câștigătorului de către Organizator prin e-mail, și va putea fi utilizat doar de către câștigător în cadrul magazinului online www.povesticucondimente.ro.

  Pentru comenzi ce depășesc valoarea voucherului oferit, Câștigătorului îi va fi solicitat sa plătească diferența de cost.

  Premiile nu pot fi schimbate sau returnate.

  SECȚIUNEA 6. TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE campaniei VOUCHER cadou în Condimente

  Participarea la campanie este posibilă numai online, cu ajutorul Internetului. Orice hotărâre luată de SC SUPREMIA GRUP SRL în legătură cu Campania organizată pe pagina facebook.com/povesticucondimente este finală și nu se supune niciunui recurs, nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la campanie, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de elimina din concurs participanții care sunt suspectați de fraudare a mecanismului de participare. Organizatorul va avea dreptul de a folosi imaginea, numele câștigătorilor, în cadrul comunicărilor aferente campaniei, precum și în alte materiale de comunicare.

  SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDERE

  7.1. Prin participarea la Campania VOUCHER cadou în Condimente, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.
  7.2. Prin participarea la Campania VOUCHER cadou în Condimente. toți câștigătorii sunt de acord să furnizeze Organizatorului datele prevăzute la Secțiunea 1 și sa accepte fotografierea sa impreuna cu premiul, utilizarea numelui acestuia, atunci cand intra in posesia lui, pentru a fi publicat pe pagina https://www.facebook.com/povesticucondimente
  7.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența solicitărilor ce apar ulterior desemnării câștigătorilor.

  SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

  Tuturor participanților la Campania VOUCHER cadou în Condimente le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.

  Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea participanților, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, precum și comunicări viitoare despre campania la care au participat. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.

  Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, referitor la transmiterea de informații prin e-mail și alte mijloace electronice.În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut: 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. 2. (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii. 3. Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

  La data încetării campaniei, baza de date constituită va fi distrusă pentru acele persoane care și-au exprimat acordul expres și neechivoc de a nu primi comuncări ulterioare de marketing referitoare la mărcile, produsele și campaniile promoționale ale Organizatorului urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001

  SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

  Organizatorul campaniei VOUCHER cadou în Condimente, nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câștigător.

  SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA campaniei VOUCHER cadou în Condimente

  Campania va  înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului de a continua, din motive independente de voința sa.

  SECȚIUNEA 11. LITIGII

  În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.

  Prin participarea la campania VOUCHER cadou în Condimente, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

   

Comments